Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Triệu Độ

An Trung Đồng - Triệu Độ - Triệu Phong - Quảng Trị
qti-trieuphong-thcstrieudo@edu.viettel.vn