Góc trưng bày sách trong Ngày Hội đọc sách 2019 ở Trường TH & THCS Triệu Độ