Tiết mục: Độc tấu "Xuân quê hương" - Hát chầu văn "Quảng Trị anh hùng"

Tiết mục: Độc tấu "Xuân quê hương"- hát chầu văn "Quảng Trị anh hùng" do cô giáo Dương Thị Lan Anh và các em học sinh Trường TH & THCS Triệu Độ trình bày