A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN "VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG" 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2146/KH-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tổ chức Liên hoan “ Văn hóa học đường” các cấp năm 2020; Quyết định số 1587/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc ban hành Thể lệ Liên hoan “Văn hóa học đường “ năm học 2020, Trường THPT Hải Lăng xây dựng  Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” các cấp năm 2020Thực hiện Kế hoạch số 2146/KH-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tổ chức Liên hoan “ Văn hóa học đường” các cấp năm 2020; Quyết định số 1587/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc ban hành Thể lệ Liên hoan “Văn hóa học đường “ năm học 2020, Trường THPT Hải Lăng xây dựng  Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” các cấp năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 2146/KH-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tổ chức Liên hoan “ Văn hóa học đường” các cấp năm 2020; Quyết định số 1587/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc ban hành Thể lệ Liên hoan “Văn hóa học đường “ năm học 2020, Trường THPT Hải Lăng xây dựng  Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” các cấp năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đề cao các giá trị và chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm phát triển hài hòa, toàn diện đối với học sinh; xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, hình thành, phát triển những phấm chất và kỹ năng sống cần thiết đế các em tự tin trong các hoạt động học tập, sinh hoạt văn hóa trong và ngoài nhà trường.

2. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh đế thu hút học sinh vào các hoạt động bố ích, giúp học sinh có cơ hội giao lưu, học tập, trao đối kinh nghiệm tố chức và tham gia các sự kiện; phát hiện, trau dồi các khả năng tiềm ân trong giáo viên, học sinh nhất là trong cảm thụ, sáng tạo và tái hiện nghệ thuật, làm cho đời sông tinh thần của thế giới học đường được cải thiện, ngày càng phong phú.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm quản lý, điều hành của các tố chức, đơn vị, cá nhân đối với việc xây dựng và phát triển VHHĐ; kết hợp giáo dục nâng cao hiếu biết về xã hội, pháp luật, thẩm mỹ, hình thành thói quen và hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, tinh tế trong quan hệ người với người.

4. Thông qua Liên hoan nhằm đánh giá năng lực triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác xây dựng môi trường VHHĐ và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức Liên hoan phải bảo đảm các nguyên tắc, định hướng chung về hoạt động văn hóa cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, nhiều đối tượng tham gia; tạo được ảnh hưởng và sức lan tỏa rộng rãi; khai thác khả năng, nội lực của thầy và trò, tạo không khí hào hứng, phấn khởi, tích cực trong công tác và học tập, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung

Liên hoan hướng vào các chủ đề chính sau đây:

 •  Nhận thức của tổ chức và cá nhân tham gia về VHHĐ gắn với công tác xây dựng nếp sông VHHĐ, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
 •  Những biêu hiện chuyển hóa nhận thức trong các hành vi ứng xử thường ngày, trong mối quan hệ con người với môi trường sống, với công việc, với đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè...
 •  Ảnh hưởng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về phòng chống bạo lực, các tệ nạn xã hội, tội phạm khác, bảo đảm an ninh trật tự trường học qua ứng xử thường ngày.
 •  Những chuẩn mực về đạo đức, thẩm mỹ; những giá trị truyền thống, cốt lõi, tình cảm đẹp đẽ với quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, thầy trò... cần được đề cao.

2. Hình thức

Có thể xây dựng các hình thức, thể loại sau:

 •  Hát (đơn ca, song ca, tốp ca), Múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể);
 •  Trình tấu nhạc cụ (nếu có/cộng điểm ưu tiên);
 •  Tiểu phấm truyền thông: Với một hoặc nhiều thông điệp bám sát các chủ đề Liên hoan nêu trên;
 • Thuyết minh một trong các chủ đề:

+ Thái độ của thanh niên, học sinh với các giá trị truyền thống, các chuẩn mực đạo đức thẩm mỹ của dân tộc; văn hóa giao thông; việc phòng chống các tội phạm và các tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường...

+ Vai trò của VHHĐ trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách của học sinh.

+ Ảnh hưởng của văn hóa mạng, của thế giới ảo, của nhũng cám dỗ gây hại khác đến việc hình thành và phát triển nhân cách của HSSV.

+ Ứng xử văn hóa giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa con người với môi trường sống, với thiên nhiên...

 • Khuyến khích ứng dụng CNTT và các hình thức hỗ trợ phù hợp để làm tăng hiệu quả phần dự thi.

III. T CHỨC LIÊN HOAN CÁC CẤP

1. Liên hoan cấp Trường

- Hoàn thành việc tổ chức Liên hoan VHHĐ cấp trường trước ngày 15/3/2020.

- Lập hồ sơ các tiết mục tham dự Liên hoan VHHĐ cấp tỉnh trước ngày 30/3/2020

- Mỗi Liên chi đoàn/khối lớp tổ chức thành 01 đội thi, tham gia đầy đủ các thể loại, hình thức thi

+ Vòng Sơ khảo: dự kiến tổ chức 25/2/2020

+ Vòng Chung khảo: dự kiến tổ chức ngày 10/3/2020

+ Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Hải Lăng

2. Liên hoan cấp tỉnh

Trường sẽ thành lập 01 đội tham gia dự thi VHHĐ cấp Tỉnh, (thời gian: dự kiến tổ chức từ ngày 26/4 đến 29/4/2020) trên cơ sở các đội tham gia thi cấp Trường.

IV. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng do Ban Tổ chức  quy định về cơ cấu và trao thưởng theo Thể lệ Liên hoan. Kinh phí tổ chức được trích từ ngân sách hoạt động thường xuyên và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

Các mốc thời gian khác cần lưu ý

- Hoàn tất gửi danh mục đăng ký dự thi: 25/02/2020

- Hội ý Ban tổ chức và các tiểu ban: 14h00 ngày 09/02/2020

1. Ban tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Khoa Xưng

Trưởng ban

2

Hoàng Tấn Linh

P. Trưởng ban

3

Phạm Quang

P. Trưởng ban

4

Võ Châu Quốc Tuấn

Ban viên

5

Phạm Thị Thúy

Ban viên

6

Hồ Thị Ái Hường

Ban viên

Nhiệm vụ: Soạn thảo kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn của các nội dung thi, phát hành giấy mời, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan để hoàn thành cuộc thi.

2. Ban giám khảo

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

P. Trưởng ban

3

Phạm Quang

Ban viên

4

Phan Khắc Thạch

Ban viên

5

Hồ Thị Ái Hường

Ban viên

Nhiệm vụ: Căn cứ vào thể lệ, hướng dẫn để soạn thảo các tiêu chí và thang điểm cụ thể. Chấm và xếp giải theo thể lệ cuộc thi. Tổng hợp kết quả của nội dung thi bình chọn qua mạng để xét giải.

3. Ban cố vấn sân khấu, MC

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phạm Quang

Trưởng ban

2

Nguyễn Thành Vũ

Ban viên - MC

3

Trần Thị Thu Huyền

Ban viên - MC

Nhiệm vụ: Dẫn chương trình của vòng sơ khảo và vòng chung kết. Cố vấn, hướng dẫn học sinh ra vào và trình diễn sân khấu, lên kịch bản dẫn chương trình sân khấu cho đêm chung kết.

4. Ban cơ sở vật chất, hậu cần

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phạm Quang

Trưởng ban

2

Lê Xuân Đức

Ban viên

3

Trần Thị Kim Hằng

Ban viên

4

Lê Hoàng Lân

Ban viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng (xem xét hợp đồng thuê âm thanh, ánh sáng nếu cần thiết), trang trí sân khấu cho buổi vòng sơ khảo và vòng chung kết. In số báo danh cho các đội thi, in ấn tài liệu liên quan. Dự trù và lên phương án chuẩn bị kinh phí trao giải, kinh phí thực hiện các nội dung.

5. Ban an ninh

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phan Hữu Đức

Trưởng ban

2

Trần Quang Vinh

P. Trưởng ban

3

Nguyễn Công Đạo

Ban viên

4

Lê Hùng Cường

Ban viên

5

Ngô Anh Tuấn

Ban viên

Nhiệm vụ: Cùng với lực lượng công an địa phương bố trí công tác bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường đảm bảo cho vòng sơ khảo và vòng chung kết diễn ra an toàn, trật tự.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường”năm 2020, đề nghị các cá nhân và tập thể có liên quan triển khai thực hiện các công việc được phân công để liên hoan diễn ra có ý nghĩa./.

 

Nơi nhận:

- BGH, các tổ chức, đoàn thể trong trường;

- Thành vien Ban Tổ chức;
- Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

                                                                                           Hoàng Tấn Linh

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” các cấp năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 2146/KH-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tổ chức Liên hoan “ Văn hóa học đường” các cấp năm 2020; Quyết định số 1587/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc ban hành Thể lệ Liên hoan “Văn hóa học đường “ năm học 2020, Trường THPT Hải Lăng xây dựng  Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường” các cấp năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đề cao các giá trị và chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm phát triển hài hòa, toàn diện đối với học sinh; xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, hình thành, phát triển những phấm chất và kỹ năng sống cần thiết đế các em tự tin trong các hoạt động học tập, sinh hoạt văn hóa trong và ngoài nhà trường.

2. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh đế thu hút học sinh vào các hoạt động bố ích, giúp học sinh có cơ hội giao lưu, học tập, trao đối kinh nghiệm tố chức và tham gia các sự kiện; phát hiện, trau dồi các khả năng tiềm ân trong giáo viên, học sinh nhất là trong cảm thụ, sáng tạo và tái hiện nghệ thuật, làm cho đời sông tinh thần của thế giới học đường được cải thiện, ngày càng phong phú.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm quản lý, điều hành của các tố chức, đơn vị, cá nhân đối với việc xây dựng và phát triển VHHĐ; kết hợp giáo dục nâng cao hiếu biết về xã hội, pháp luật, thẩm mỹ, hình thành thói quen và hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, tinh tế trong quan hệ người với người.

4. Thông qua Liên hoan nhằm đánh giá năng lực triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác xây dựng môi trường VHHĐ và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức Liên hoan phải bảo đảm các nguyên tắc, định hướng chung về hoạt động văn hóa cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, nhiều đối tượng tham gia; tạo được ảnh hưởng và sức lan tỏa rộng rãi; khai thác khả năng, nội lực của thầy và trò, tạo không khí hào hứng, phấn khởi, tích cực trong công tác và học tập, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung

Liên hoan hướng vào các chủ đề chính sau đây:

 •  Nhận thức của tổ chức và cá nhân tham gia về VHHĐ gắn với công tác xây dựng nếp sông VHHĐ, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
 •  Những biêu hiện chuyển hóa nhận thức trong các hành vi ứng xử thường ngày, trong mối quan hệ con người với môi trường sống, với công việc, với đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè...
 •  Ảnh hưởng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về phòng chống bạo lực, các tệ nạn xã hội, tội phạm khác, bảo đảm an ninh trật tự trường học qua ứng xử thường ngày.
 •  Những chuẩn mực về đạo đức, thẩm mỹ; những giá trị truyền thống, cốt lõi, tình cảm đẹp đẽ với quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, thầy trò... cần được đề cao.

2. Hình thức

Có thể xây dựng các hình thức, thể loại sau:

 •  Hát (đơn ca, song ca, tốp ca), Múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể);
 •  Trình tấu nhạc cụ (nếu có/cộng điểm ưu tiên);
 •  Tiểu phấm truyền thông: Với một hoặc nhiều thông điệp bám sát các chủ đề Liên hoan nêu trên;
 • Thuyết minh một trong các chủ đề:

+ Thái độ của thanh niên, học sinh với các giá trị truyền thống, các chuẩn mực đạo đức thẩm mỹ của dân tộc; văn hóa giao thông; việc phòng chống các tội phạm và các tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường...

+ Vai trò của VHHĐ trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách của học sinh.

+ Ảnh hưởng của văn hóa mạng, của thế giới ảo, của nhũng cám dỗ gây hại khác đến việc hình thành và phát triển nhân cách của HSSV.

+ Ứng xử văn hóa giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa con người với môi trường sống, với thiên nhiên...

 • Khuyến khích ứng dụng CNTT và các hình thức hỗ trợ phù hợp để làm tăng hiệu quả phần dự thi.

III. T CHỨC LIÊN HOAN CÁC CẤP

1. Liên hoan cấp Trường

- Hoàn thành việc tổ chức Liên hoan VHHĐ cấp trường trước ngày 15/3/2020.

- Lập hồ sơ các tiết mục tham dự Liên hoan VHHĐ cấp tỉnh trước ngày 30/3/2020

- Mỗi Liên chi đoàn/khối lớp tổ chức thành 01 đội thi, tham gia đầy đủ các thể loại, hình thức thi

+ Vòng Sơ khảo: dự kiến tổ chức 25/2/2020

+ Vòng Chung khảo: dự kiến tổ chức ngày 10/3/2020

+ Địa điểm: Sân khấu Trường THPT Hải Lăng

2. Liên hoan cấp tỉnh

Trường sẽ thành lập 01 đội tham gia dự thi VHHĐ cấp Tỉnh, (thời gian: dự kiến tổ chức từ ngày 26/4 đến 29/4/2020) trên cơ sở các đội tham gia thi cấp Trường.

IV. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng do Ban Tổ chức  quy định về cơ cấu và trao thưởng theo Thể lệ Liên hoan. Kinh phí tổ chức được trích từ ngân sách hoạt động thường xuyên và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

Các mốc thời gian khác cần lưu ý

- Hoàn tất gửi danh mục đăng ký dự thi: 25/02/2020

- Hội ý Ban tổ chức và các tiểu ban: 14h00 ngày 09/02/2020

1. Ban tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Khoa Xưng

Trưởng ban

2

Hoàng Tấn Linh

P. Trưởng ban

3

Phạm Quang

P. Trưởng ban

4

Võ Châu Quốc Tuấn

Ban viên

5

Phạm Thị Thúy

Ban viên

6

Hồ Thị Ái Hường

Ban viên

Nhiệm vụ: Soạn thảo kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn của các nội dung thi, phát hành giấy mời, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan để hoàn thành cuộc thi.

2. Ban giám khảo

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

P. Trưởng ban

3

Phạm Quang

Ban viên

4

Phan Khắc Thạch

Ban viên

5

Hồ Thị Ái Hường

Ban viên

Nhiệm vụ: Căn cứ vào thể lệ, hướng dẫn để soạn thảo các tiêu chí và thang điểm cụ thể. Chấm và xếp giải theo thể lệ cuộc thi. Tổng hợp kết quả của nội dung thi bình chọn qua mạng để xét giải.

3. Ban cố vấn sân khấu, MC

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phạm Quang

Trưởng ban

2

Nguyễn Thành Vũ

Ban viên - MC

3

Trần Thị Thu Huyền

Ban viên - MC

Nhiệm vụ: Dẫn chương trình của vòng sơ khảo và vòng chung kết. Cố vấn, hướng dẫn học sinh ra vào và trình diễn sân khấu, lên kịch bản dẫn chương trình sân khấu cho đêm chung kết.

4. Ban cơ sở vật chất, hậu cần

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phạm Quang

Trưởng ban

2

Lê Xuân Đức

Ban viên

3

Trần Thị Kim Hằng

Ban viên

4

Lê Hoàng Lân

Ban viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng (xem xét hợp đồng thuê âm thanh, ánh sáng nếu cần thiết), trang trí sân khấu cho buổi vòng sơ khảo và vòng chung kết. In số báo danh cho các đội thi, in ấn tài liệu liên quan. Dự trù và lên phương án chuẩn bị kinh phí trao giải, kinh phí thực hiện các nội dung.

5. Ban an ninh

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phan Hữu Đức

Trưởng ban

2

Trần Quang Vinh

P. Trưởng ban

3

Nguyễn Công Đạo

Ban viên

4

Lê Hùng Cường

Ban viên

5

Ngô Anh Tuấn

Ban viên

Nhiệm vụ: Cùng với lực lượng công an địa phương bố trí công tác bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường đảm bảo cho vòng sơ khảo và vòng chung kết diễn ra an toàn, trật tự.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan “Văn hóa học đường”năm 2020, đề nghị các cá nhân và tập thể có liên quan triển khai thực hiện các công việc được phân công để liên hoan diễn ra có ý nghĩa./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan